Individuell coaching helt til mål

Du vet du vil og du vet at du vil ha hjelp. Du er villig til å gjøre jobben og gleder deg til prosessen.
Jeg er din coach og din guide på veien.

Når du er klar for forpliktelsen får du:

  • Kartleggings- og målsetningssamtale før oppstart.
  • Forventningsavklaring og innsats innenfor tidsperioden
  • Skriftlig avtale med plan og evaluering underveis
  • Struktur for oppfølging mellom coachingsamtalene
  • Oppfølging 3 md etter avsluttet prosess

Jeg står løpet ut med deg!

Når du vet hvor du skal og vil jobbe hardt for å komme dit, så bidrar vi til du er i mål

Hvordan jobber vi sammen?

  • Vi jobber målbevisst med forpliktelsen din.
  • Vi kartlegger gapet og går videre når ønsket om endring er integrert og svaret på hvorfor kommer av seg selv.
  • Vi utfordrer uhensiktsmessig språk, finner blindspots, vi utfordrer, finner «heiagjengen» som motiverer til fremdrift og får de med på tribunen din.
  • Vi leter etter «motstandsfolket» som hindrer endring, og passer på at de ikke får tilgang neste gang de prøver seg.
  • Vi er guiden som leter og utfordrer til du kan veien i blinde.

Du vil få behov for støtte, du vil møte utfordringer, du vil erkjenne egne blindspots. Bevisstgjøringsarbeid er krevende. Mange gir opp like før endringen blir en ny vane, det er da det er tøffest. Vi følger deg helt til mål og fortsetter helt til potensialarbeidet har satt varig spor.

Ta kontakt!