Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår eller registrerer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev, vil Potensialbygger AS behandle personopplysninger om deg. Personopplysningene som behandles kan deles inn i to kategorier. Den ene kategorien er informasjon du gir oss og den andre er informasjon vi får når du bruker våre nettsider. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Potensialbygger AS med følgende kontaktinformasjon:

     Besøksadresse: Solhaugveien 25, 1337 Sandvika
     Postadresse: Solhaugveien 25, 1337 Sandvika
     E-post: potensialbygger@cathrinels.com
     Telefon: +47 994 83 525
     Organisasjonsnr.:  920 333 052

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  2. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om Potensialbygger AS til abonnenter av nyhetsbrevet, som omfatter navn og e-postadresse.
  3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.  Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Potensialbygger AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, med unntak av utsendelse av nyhetsbrev som gjøres med MailChimp som er lokalisert i USA.

3. Lagringstid

Vi  lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette innebærer at personopplysninger som brukes til å gi deg til markedsføring slettes, hvis du melder deg av nyhetsbrevet eller trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn , retting eller sletting av

personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no 

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av  personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss. For å melde seg av nyhetsbrevet vårt kan du følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Informasjonskapsler (Cookies) på nettstedet

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. På dette nettstedet brukes analyseverktøyet Google Analytics for å lage et overordnet bilde av hvordan brukerne benytter nettstedet. Informasjonen om hvordan brukerne benytter nettstedet blir hentet inn på en anonym måte, (aggregert) og hensikten er å øke brukervennligheten på nettstedet. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.